Quyết định số 2681/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia (2020)

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười 29, 2020 | 10:07 - Lượt xem: 943

Ngày 29/9/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2681/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

TCVN 5373:1991 Đồ gỗ – Yêu cầu kỹ thuật

Xem chi tiết tại đây QĐ 2681

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn