Quyết định số 2593/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 27, 2023 | 10:19 - Lượt xem: 429

Ngày 21/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2593/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: 

  1. TCVN 9143:2022 Công trình thuỷ lợi – Tính toán thấm dưới đáy và vai công trình trên nền không phải là đá
  2. TCVN 9159:2022 Công trình thuỷ lợi – Yêu cầu thiết kế, thi công và nghiệm thu khớp nối
  3. TCVN 13463:2022 Công trình thuỷ lợi – Yêu cầu thiết kế đập trọng lực bê tông đầm lăn

Chi tiết xem tại đây: 2593