Quyết định số 2592/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 27, 2023 | 10:11 - Lượt xem: 342

Ngày 21/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2592/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: 

  1. TCVN 9143:2012 Công trình thuỷ lợi – Tính toán đường viền thấm dưới đất của đập trên nền không phải là đá
  2. TCVN 9159:2012 Công trình thuỷ lợi – Khớp nối biến dạng – Yêu cầu thi công và nghiệm thu

Chi tiết xem tại đây: 2592