Quyết định số 2583/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Năm 27, 2019 | 16:01 - Lượt xem: 1186

Ngày 06/9/2018, Bộ KH&CN đã ban hành quyết định số 2583/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Trong đó, công bố 10 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 8685-20:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin- Phần 20: Vắc xin nhược độc phòng bệnh Newcastle
  2. TCVN 8685-21:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin- Phần 21: Vắc xin phòng bệnh đậu gà
  3. TCVN 8685-22:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin- Phần 22: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh tụ huyết trùng ở gia cầm
  4. TCVN 8685-23:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin- Phần 23: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Salmonella enteritidis ở gà
  5. TCVN 8685-24:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin- Phần 24: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh Salmonella typhimurium ở gà.
  6. TCVN 8685-25:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin- Phần 25: Vắc xin phòng bệnh giả dại ở lợn
  7. TCVN 8685-26:2018 Quy trình Kiểm nghiệm vắc xin- Phần 26: Vắc xn nhược độc phòng bệnh viêm thanh khí quản truyền nhiễm (ILT) gà.
  8. TCVN 8685-27:2018 Quy trình kiểm nghiệm vắc xin- Phần 27: Vắc xin nhược độc phòng bệnh viêm phế quản truyền nhiễm ở gà
  9. TCVN 12284:2018 Mật ong -Phương pháp xác định dư lượng β- lactam (amoxicillin, ampicillin, penicillin G) bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS)
  10. TCVN 12285:2018 Mật ong -Phương pháp xác định dư lượng tylosin, lincomycin bằng sắc ký lỏng khối phổ hai lần (LC-MS/MS).

Xem chi tiết tại đây QD_2583