Quyết định số 2579/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024 | 15:56 - Lượt xem: 142

Ngày 14/11/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2579/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

TCVN 13381-1:2021 Giống cây trồng nông nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng – Phần 1: Giống lúa

Xem chi tiết tại đây: