Quyết định số 2566/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024 | 16:01 - Lượt xem: 175

Ngày 13/11/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2566/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 13381-3:2023 Giống cây nông nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng – Phần 3: Giống cam
  2. TCVN 13381-4:2023 Giống cây nông nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng – Phần 4: Giống bưởi
  3. TCVN 13381-5:2023 Giống cây nông nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng – Phần 5: Giống chuối

Xem chi tiết tại đây: