Quyết định số 2499/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 27, 2023 | 10:07 - Lượt xem: 486

Ngày 13/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2499/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 10 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: 

  1. TCVN 13530:2022 Vườn thực vật quốc gia – Các yêu cầu
  2. TCVN 13531:2022 Mẫu tiêu bản thực vật – Yêu cầu kỹ thuật
  3. TCVN 13532:2022 Rừng phòng hộ đầu nguồn – Các yêu cầu
  4. TCVN 13533:2022 Độ bền của gỗ và sản phẩm gỗ – Thử nghiệm và phân cấp độ bền theo tác nhân sinh học
  5. TCVN 13534:2022 Viên nén gỗ – Các yêu cầu
  6. TCVN 13535:2022 Viên nén gỗ – Phân hạng
  7. TCVN 13554-1:2022 Đồ gỗ ngoài trời – Bàn và ghế dùng cho cắm trại, ngoại thất gia đình và công cộng – Phần 1: Yêu cầu an toàn chung
  8. TCVN 13554-2:2022 Đồ gỗ ngoài trời – Bàn và ghế dùng cho cắm trại, ngoại thất gia đình và công cộng – Phần 2: Yêu cầu an toàn cơ học và phương pháp thử cho ghế ngồi
  9. TCVN 13554-3:2022 Đồ gỗ ngoài trời – Bàn và ghế dùng cho cắm trại, ngoại thất gia đình và công cộng – Phần 3: Yêu cầu an toàn cơ học và phương pháp thử cho bàn
  10. TCVN 13555:2022 Ván gỗ nguyên dùng cho ốp trần và tường – Các yêu cầu

Chi tiết xem tại đây: 2499