Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 27, 2023 | 9:23 - Lượt xem: 452

Ngày 09/12/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2480/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 

 1. TCVN 13262-7:2022 Thuốc bảo vệ thực vật – Phần 7: Xác định hàm lượng hoạt chất pentoxazone bằng
  phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
 2. TCVN 13262-8:2022 Thuốc bảo vệ thực vật – Phần 8: Xác định hàm lượng hoạt chất chlorobromo
  isocyanuric acid bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao
 3. TCVN 13262-9:2022 Thuốc bảo vệ thực vật – Phần 9: Xác định hàm lượng hoạt chất kẽm sunfat bằng
  phương pháp chuẩn độ Compose
 4. TCVN 13262-10:2022 Thuốc bảo vệ thực vật – Phần 10: Xác định hàm lượng hoạt chất axit humic và axit
  fulvic bằng phương pháp chuẩn độ
 5. TCVN 13262-11:2022 Thuốc bảo vệ thực vật – Phần 11: Xác định hàm lượng hoạt chất đồng (II) oxit bằng
  phương pháp chuẩn độ iot-thiosunfat
 6. TCVN 13268-5:2022 Bảo vệ thực vật – Phương pháp điều tra sinh vật gây hại – Phần 5: Nhóm cây dược liệu
 7. TCVN 13268-6:2022 Bảo vệ thực vật – Phương pháp điều tra sinh vật gây hại – Phần 6: Nhóm cây hoa, cây cảnh

Chi tiết xem tại đây: 2480