Quyết định số 2428/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 6, 2023 | 10:04 - Lượt xem: 567

Ngày 01/12/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2428/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 13562-1:2022 Lợn giống bản địa – Phần 1: Lợn Móng Cái
  2. TCVN 13562-2:2022 Lợn giống bản địa – Phần 2: Lợn Mường Khương
  3. TCVN 13562-3:2022 Lợn giống bản địa – Phần 3: Lợn Lũng Pù
  4. TCVN 13562-4:2022 Lợn giống bản địa – Phần 4: Lợn Vân Pa
  5. TCVN 13562-5:2022 Lợn giống bản địa – Phần 5: Lợn Sóc
  6. TCVN 13474-3:2022 Quy trình khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi – Phần 3: Giống lợn

Chi tiết xem tại đây: Quyết định 2428.