Quyết định số 2379/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Mười Một 1, 2023 | 14:17 - Lượt xem: 358

Ngày 20/10/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2379/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 04 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:  

  1. TCVN 141:2008 Xi măng pooc lăng – Phương pháp phân tích hoá học
  2. TCVN 1452:2004 Ngói đất sét nung – Yêu cầu kỹ thuật
  3. TCVN 1453:1986 Ngói xi măng cát
  4. TCVN 4313:1995 Ngói – Phương pháp thử cơ lý 

Chi tiết xem tại đây: Quyết định 2379_