Quyết định số 2296/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Hai 27, 2023 | 9:47 - Lượt xem: 355

Ngày 17/11/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2295/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: 

TCVN 12194-2-3:2018 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với tuyến
trùng Ditylenchus angustus (Butler) Philippines

Chi tiết xem tại đây: 2296