Quyết định số 2295/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Hai 24, 2023 | 11:16 - Lượt xem: 322

Ngày 17/11/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2295/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: 

 1. TCVN 12194-2-3:2022 Quy trình giám định tuyến trùng gây bệnh thực vật – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với
  tuyến trùng giống Ditylenchus
 2. TCVN 12372-2-3:2022 Quy trình giám định cỏ dại gây hại thực vật – Phần 2-3: Yêu cầu cụ thể đối với cây kế
  đồng [Cirsium arvense (L.) Scop.]
 3. TCVN 13504-1:2022 Kiểm dịch thực vật – Quy trình phân tích nguy cơ đến môi trường của sinh vật có ích
  nhập khẩu – Phần 1: Sinh vật bắt mồi. 
 4. TCVN 13504-2:2022 Kiểm dịch thực vật – Quy trình phân tích nguy cơ đến môi trường của sinh vật có ích
  nhập khẩu – Phần 2: Sinh vật ký sinh

Chi tiết xem tại đây: 2295