Quyết định số 2284/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Mười Một 15, 2021 | 15:55 - Lượt xem: 3143

Ngày 13/09/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2284/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 13335:2021 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống gom điện – Cần lấy điện, các phương pháp thử đối với dải tiếp xúc
  2. TCVN 13336:2021 Ứng dụng đường sắt – Lắp đặt cố định – Nguyên tắc bảo vệ đối với hệ thống điện kéo xoay chiều và một chiều
  3. TCVN 13337-3:2021 Ứng dụng đường sắt – Lắp đặt cố định – An toàn điện, nối đất và mạch điện hồi lưu. Phần 3: Tương tác lẫn nhau giữa các hệ thống điện kéo xoay chiều và một chiều
  4. TCVN 13338-1:2021 Ứng dụng đường sắt – Phối hợp cách điện Phần 1: Yêu cầu cơ bản – KHe hở không khí và chiều dài đường rò đối với các thiết bị điện, điện tử
  5. TCVN 13338-2:2021 Ứng dụng đường sắt – Phối hợp cách điện Phần 2: Quá áp và bảo vệ liên quan.
  6. TCVN 13339:2021 Ứng dụng đường sắt – Cung cấp điện và phương tiện đường sắt – Tiêu chí kỹ thuật đối với sự cung cấp điện (trạm điện kéo) và phương tiện đường sắt.

Xem chi tiết tại 2284

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268/ 7565467 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn hoăc tieuchuan@tcvn.gov.vn