Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN hủy bỏ tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng TưTháng Tư 6, 2023 | 10:10 - Lượt xem: 260

Ngày 16/11/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2279/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: 

TCVN 9173:2013 Lợn giống nội – Yêu cầu kỹ thuật

Chi tiết xem tại đây: Quyết định 2279.QĐ.BKHCN