Quyết định số 2091/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư nâng cao năng lực đo lường, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2”

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 31, 2022 | 16:32 - Lượt xem: 951

Ngày 12/8/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2091/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Đầu tư nâng cao năng lực đo lường, thử nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 2”.

Xem chi tiết tại đây QĐ 2091.QĐBKHCN