Quyết định số 2036/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Chín 25, 2023 | 11:27 - Lượt xem: 388

Ngày 12/09/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2018/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 11 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: 

 1. TCVN 13770:2023 Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Yêu cầu kỹ thuật
 2. TCVN 13771:2023 Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Xác định hàm lượng ẩm
 3. TCVN 13772:2023 Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Xác định thành phần cấp hạt bằng phương pháp sàng ướt
 4. TCVN 13773:2023 Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Xác định độ co dài
 5. TCVN 13774:2023 Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Xác định độ trắng
 6. TCVN 13775:2023 Cao lanh để sản xuất sứ dân dụng – Xác định thành phần hoá học
 7. TCVN 13776:2023 Đất sét để sản xuất sứ dân dụng – Yêu cầu kỹ thuật
 8. TCVN 13777:2023 Đất sét để sản xuất sứ dân dụng – Xác định độ dẻo bằng phương pháp P. Fefferkorn
 9. TCVN 13778:2023 Cyclone thuỷ lực sứ dùng trong tuyển khoáng – Yêu cầu kỹ thuật
 10. TCVN 13779:2023 Cyclone thuỷ lực sứ dùng trong tuyển khoáng – Xác định kích thước làm việc
 11. TCVN 13780:2023 Cyclone thuỷ lực sứ dùng trong tuyển khoáng – Xác định độ chịu mài mòn

Chi tiết xem tại đây: QĐ 2036