Quyết định số 2018/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Chín 13, 2023 | 10:13 - Lượt xem: 535

Ngày 11/09/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2018/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: 

  1. TCVN 13888:2023 Đánh giá sự phù hợp – Yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ Halal

Chi tiết xem tại đây: QĐ 2018-QĐ-BKHCN