Quyết định số 2014/QĐ-TĐC Về Về việc Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu: “Thuê chỗ đặt thiết bị, thuê NAS Storge và thuê chuyên gia vận hành hệ thống thiết bị” dự án: Thuê chỗ đặt và vận hành 04 thủ tục hành chính thuộc dự án Ứng dụng Công nghệ thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ để kết nối với hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Tài chính trên cơ chế một cửa quốc gia”

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Chín 25, 2019 | 11:36 - Lượt xem: 979

Ngày 18/9/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 2014/QĐ-TĐC Về Về việc Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu gói thầu: “Thuê chỗ đặt thiết bị, thuê NAS Storge và thuê chuyên gia vận hành hệ thống thiết bị” dự án: Thuê chỗ đặt và vận hành 04 thủ tục hành chính thuộc dự án Ứng dụng Công nghệ thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ để kết nối với hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Tài chính trên cơ chế một cửa quốc gia” của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Xem chi tiết tại đây QĐ 2014