Quyết định số 201/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024 | 15:00 - Lượt xem: 49

Ngày 27/2/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 201/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ 02 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 9245:2012 Cọc ống thép
  2. TCVN 9246:2012 Cọc ống ván thép

Xem chi tiết tại đây: