Quyết định số 1982/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Chín 25, 2023 | 11:23 - Lượt xem: 260

Ngày 31/08/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 2018/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây: 

  1. TCVN 13753:2023 Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt – Yêu cầu thiết kế

Chi tiết xem tại đây: QĐ công bố TCVN