Quyết định số 1947/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (2020)

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Tám 21, 2020 | 10:55 - Lượt xem: 1307

Ngày 14/7/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1947/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây):

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn