Quyết định số 1897/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Mười 27, 2022 | 10:16 - Lượt xem: 477

Ngày 23/9/2022, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1897/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

TCVN 13586:2022 Kho bảo quản hiện vật bảo tàng – Các yêu cầu

Xem chi tiết tại đây: