Quyết định số 1864/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia (2020)

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Tám 21, 2020 | 10:48 - Lượt xem: 1182

Ngày 03/7/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1864/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 3 Tiêu chuẩn quốc gia (xem chi tiết dưới đây):