Quyết định số 163/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Năm 15, 2024 | 10:13 - Lượt xem: 62

Ngày 23/02/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 163/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  • TCVN IX:2024 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc.

Xem chi tiết tại đây: