Quyết định số 163/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024 | 10:49 - Lượt xem: 706

Ngày 23/02/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 163/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

 – TCVN IX:2024 Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc

Xem chi tiết tại đây: