Quyết định số 1611/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Tám 21, 2023 | 10:54 - Lượt xem: 541

Ngày 27/07/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1611/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 10 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 7552-1:2023 ISO 1496-1:2013 WITH AMENDMENT 1:2016 Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm – Phần 1: Công-te-nơ thông dụng vận chuyển hàng thông thường
  2. TCVN 7552-2:2023 ISO 1496-2:2018 Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm – Phần 2: Công-te-nơ nhiệt
  3. TCVN 7552-3:2023 ISO 1496-3:2019 Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm – Phần 3: Công-te-nơ thùng chứa dùng cho chất lỏng, chất khí và hàng rời khô được nén
  4. TCVN 7552-5:2023 ISO 1496-5:2018 Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm – Phần 5: Công-te-nơ sàn và công-te-nơ có đế dạng sàn 1611 27 07
  5. TCVN 7553:2023 ISO 668:2020 Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Phân loại, kích thước và khối lượng danh định
  6. TCVN 7554:2023 ISO 1161:2016 Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Các chi tiết nối góc và chi tiết trung gian – Yêu cầu kỹ thuật
  7. TCVN 7621:2023 ISO 3874:2017 Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Vận chuyển và kẹp chặt
  8. TCVN 7623:2023 ISO 6346:2022 Công-te-nơ vận chuyển – Mã hóa, nhận dạng và ghi nhãn
  9. TCVN 13786:2023 ISO/TR 15069:2018 Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Vận chuyển và kẹp chặt – Cơ sở lý luận cho TCVN 7621:2023 (ISO 3874:2017), các phụ lục A đến E
  10. TCVN 13787:2023 ISO/TR 15070:1996 WITH AMENDMENT 1:2005 AND AMENDMENT 2:2007 Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 – Cơ sở lý luận cho thiết kế và các tiêu chí thử nghiệm kết cấu

Chi tiết xem tại đây: QĐ công bố