Quyết định số 1579/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 26, 2020 | 10:02 - Lượt xem: 1531

Ngày 07/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1579/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 12478-1:2019 (ISO/IEC 18013-1:2018) Công nghệ thông tin – Định danh các nhân – Giấy phép lái xe theo ISO – Phần 1: Đặc tính vật lý và tập dữ liệu cơ sở.
  2. TCVN 12478-3:2019 (ISO/IEC 18013-3:2017) Công nghệ thông tin – Định danh cá nhân – Giấy phép lái xe theo ISO – Phần 3: Kiểm soát truy nhập, xác thực và kiểm tra tính toàn vẹn.
  3. TCVN 12478-4:2019 (ISO/IEC 18013-4:2011) Công nghệ thông tin – Định danh cá nhân – Giấy phép lái xe theo ISO – Phần 4: Phương pháp thử.
  4. TCVN 12479-1:2019 (ISO/IEC 18328-1:2015) Thẻ định danh – Thiết bị quản lý bởi ICC – Phần 1: Khung tổng quan
  5. TCVN 12479-2:2019 (ISO/IEC 18328-2:2015) Thẻ định danh – Thiết bị quản lý bởi ICC – Phần 2: Đặc tính vật lý và phương pháp thử đối với các thẻ cùng thiết bị
  6. TCVN 12479-3:2019 (ISO/IEC 18328-3:2016) Thẻ định danh – Thiết bị quản lý bởi ICC – Phần 3: Tổ chức, an ninh và lệnh trao đổi.

Xem chi tiết tại đây QĐ 1579

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn