Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình so sánh liên phòng về đo lường”

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Bảy 20, 2023 | 14:08 - Lượt xem: 449

Ngày 18/7, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1537/QĐ-BKHCN ban hành “Hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình so sánh liên phòng về đo lường”.

Theo đó, hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình so sánh liên phòng về đo lường gồm 3 chương.

Chương I, Mục đích và đối tượng áp dụng;

Chương II, Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình so sánh liên phòng;

Chương III, Tổ chức thực hiện

Xem chi tiết tại đây