Quyết định số 1532/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Yến Hoa Ngô Kiều - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Bảy 21, 2023 | 9:47 - Lượt xem: 535

Ngày 17/07/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1532/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 11820-6:2023 Công trình cảng biển – Yêu cầu thiết kế – Phần 6: Đê chắn sóng

Chi tiết xem tại đây: 1532