Quyết định số 139/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024 | 10:46 - Lượt xem: 727

Ngày 15/02/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 139/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 03 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 13937-1:2024 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống đường ray không đá ba lát – Phần 1: Yêu cầu chung
  2. TCVN 13937-2:2024 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống đường ray không đá ba lát – Phần 2: Thiết kế hệ thống, các hệ thống con và các thành phần
  3. TCVN 13937-3:2024 Ứng dụng đường sắt – Hệ thống đường ray không đá ba lát – Phần 3: Nghiệm thu

Xem chi tiết tại đây: