Quyết định số 1374/QĐ-BKHCN công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Mười 20, 2020 | 16:37 - Lượt xem: 1247

Ngày 03/08/2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1374/QĐ-BKHCN công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xem chi tiết tại đây 1374.QĐ-TĐC