Quyết định số 137/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024 | 15:29 - Lượt xem: 104

Ngày 07/2/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 137/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN):

TCVN 5687:2024 Thông gió và điều hòa không khí – Yêu cầu thiết kế

Xem chi tiết tại đây: