Quyết định số 136/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024 | 15:33 - Lượt xem: 65

Ngày 07/2/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 136/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

TCVN 5687:2010 Thông gió – Điều hòa không khí – Tiêu chuẩn thiết kế

Xem chi tiết tại đây: