Quyết định số 1347/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Sáu 4, 2021 | 15:13 - Lượt xem: 1693

Ngày 25/5/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1347/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 06 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

1.TCVN 13323:2021 / BS EN 12270:2013 Thiết bị leo núi Phanh chống Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

2. TCVN 13324:2021 / BS EN 12275:2013 Thiết bị leo núi Đầu nối Yêu cầu an toàn 

3. TCVN 13325:2021 / BS EN 12276:2013 Thiết bị leo núi Neo ma sát Yêu cầu an toàn phương pháp thử

4. TCVN 13326:2021 / BS EN 12277:2015 Thiết bị leo núi Dây treo Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

5. TCVN 13327:2021 / BS EN 12278:2007 Thiết bị leo núi Ròng rọc Yêu cầu an toàn

6. TCVN 13328:2021 / BS EN 12492:2012 Thiết bị leo núi bảo hiểm cho người leo núi Yêu cầu an toàn và phương pháp thử

Xem chi tiết tại đây QĐ1347

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn