Quyết định số 1265/QĐ-TĐC Về Về việc Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: “Mua sắm máy chủ, máy tính đẻ bàn, máy scan, thiết bị mạng” dự án: “Nâng cấp hệ thống mạng Lan và mua phần mềm quản lý văn bản đi đến”

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Chín 25, 2019 | 15:12 - Lượt xem: 2643

Ngày 21/6/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1265/QĐ-TĐC Về Về việc Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu gói thầu: “Mua sắm máy chủ, máy tính đẻ bàn, máy scan, thiết bị mạng” dự án: “Nâng cấp hệ thống mạng Lan và mua phần mềm quản lý văn bản đi đến” của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Xem chi tiết tại đây QĐ 1265