Quyết định số 1250/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 28, 2019 | 15:59 - Lượt xem: 1302

Ngày 14/5/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1250/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn sau đây:

TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô- Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

TCVN 12661:2019  ASTM E2201-2013 Các sản phẩm đốt than- Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN 12662:2019 ISO 17313:2004 Chất lượng đất- Xác định hệ số thấm thủy lực của vật liệu xốp bão hòa sử dụng thiết bị đo độ thẩm màng đàn hồi

TCVN 12663:2019 Phương pháp chiết nhanh xác định sự rò rỉ khuếch tán từ chất thải đã đóng rắn và chương trình máy tính mô phỏng sự chiết phân đoạn, khuếch tán từ mẫu chất thải hình trụ.

Xem chi tiết quyết định tại đây QĐCBTC 1250