Quyết định số 1241/QĐ-TĐC về việc ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Bảy 5, 2021 | 12:00 - Lượt xem: 1659

Ngày 28/6/2021, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1241/QĐ-TĐC về việc ban hành văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam.

Theo đó, ban hành 10 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Quyết định này có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày ký

Xem chi tiết tại đây: QĐ 1241