Quyết định số 1178/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 14, 2019 | 17:00 - Lượt xem: 1635

Ngày 07/5/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1178/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 11407:2019 Phân bón- Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử
  2. TCVN 12620:2019 Phân bón- Xác định tổng hàm lượng axit amin tự do bằng phương pháp định lượng nitơ formol và hiệu chỉnh với nitơ amoniac
  3. TCVN 12621:2019 Phân bón- Xác định hàm lượng axit amin bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
  4. TCVN 12622:2019 Phân bón- Xác định lưu huỳnh (dạng sulfat) hòa tan trong nước bằng phương pháp khối lượng

Xem chi tiết tại đây QÐ 1178 CBTC