Quyết định số 1177/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 14, 2019 | 16:48 - Lượt xem: 1139

Ngày 07/5/2019, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1177/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Theo đó, hủy bỏ 01 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây: 

TCVN 11407:2016 Phân bón rắn- Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử

Xem chi tiết tại đây QÐ 1177 HBTC