Quyết định số 1176/QĐ-BKHCN hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Bảy 9, 2024 | 13:58 - Lượt xem: 44

Ngày 31/5/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1176/QĐ-BKHCN về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia.

Hủy bỏ 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:
1. TCVN 8653 – 1:2012 Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 1: Xác định trạng thái sơn trong thùng chứa, đặc tính thi công, độ ổn định ở nhiệt độ thấp và ngoại quan màng sơn.
2. TCVN 8653 – 2:2012 Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 2: Xác định độ bền nước của màng sơn.
3. TCVN 8653 – 3:2012 Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 3: Xác định độ bền kiềm của màng sơn.
4. TCVN 8653 – 4:2012 Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 4: Xác định độ bền rửa trôi của màng sơn.
5. TCVN 8653 – 5:2012 Sơn tường dạng nhũ tương – Phương pháp thử – Phần 5: Xác định độ bền chu kỳ nóng lạnh của màng sơn.

Xem chi tiết tại đây