Quyết định số 117/QĐ-TĐC về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Một 18, 2022 | 15:34 - Lượt xem: 823

Ngày 17/1/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 117/QĐ-TĐC về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020.

Xem chi tiết tại đây QĐ công khai QT 2020 ; Biểu công khai QT 2020