Quyết định số 1141/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Hai, Tháng Sáu 21, 2021 | 17:24 - Lượt xem: 1050

Ngày 16/6/2021, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1141/QĐ-TĐC về việc ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Theo đó, ban hành 04 Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Xem chi tiết tại đây Quyết định số 1141