Quyết định số 1092/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Biên tập viên ISMQ - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Sáu 4, 2021 | 15:48 - Lượt xem: 2106

Ngày 05/05/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1092/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 121876:2021/BS EN 134516:2001 Thiết bị bể bơi Phần 6: Yêu cầu an toàn  riêng bổ sung phương pháp thử đối với ván quay vòng
  2. TCVN 121877:2021/ BS EN 13451-7:2001 Thiết bị bể bơi – Phần 7: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với cầu môn bóng nước
  3. TCVN 12187-10:2021/BS EN 13451-10:2018 Thiết bị bể bơi – Phần 10: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với cầu nhảy cứng, cầu nhảy mềm và các thiết bị liên quan
  4. TCVN 12187-11-2021/BS EN 13451-11:2014 Thiết bị bể bơi – Phần 11: Yêu cầu an toàn riêng bổ sung và phương pháp thử đối với sàn bể bơi di động và vách ngăn di động

Xem chi tiết tại 1092

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268/ 7565467 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn hoăc tieuchuan@tcvn.gov.vn