Quyết định số 108/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024 | 15:03 - Lượt xem: 97

Ngày 01/2/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 108/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 13987:2024 Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu về thu thập thông tin trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm
  2. TCVN 13988:2024 Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng rượu vang
  3. TCVN 13989:2024 Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng sản phẩm dược mỹ phẩm
  4. TCVN 13990:2024 Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với logistic chuỗi lạnh cho thực phẩm
  5. TCVN 13991:2024 Truy xuất nguồn gốc – Hướng dẫn truy xuất nguồn gốc thủy sả

Xem chi tiết tại đây: