Quyết định số 107/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Ba, Tháng Năm 21, 2024 | 15:08 - Lượt xem: 67

Ngày 01/2/2024, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 107/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 05 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 13992:2024 Truy xuất nguồn gốc – Hướng dẫn thu thập thông tin đối với chuỗi cung ứng đồ chơi trẻ em
  2. TCVN 13993:2024 Truy xuất nguồn gốc – Hướng dẫn thu thập thông tin đối với chuỗi cung ứng chè
  3. TCVN 13994:2024 Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với quá trình sản xuất thuốc lá
  4. TCVN 13995:2024 Truy xuất nguồn gốc – Yêu cầu đối với chuỗi cung ứng trang thiết bị y tế
  5. TCVN 13996:2024 Mã số Mã vạch – Mã định danh đơn nhất cho trang thiết bị y tế

Xem chi tiết tại đây: