Quyết định số 1000/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Sáu 4, 2021 | 15:25 - Lượt xem: 1773

Ngày 28/4/2021, Bộ KH&CN ban hành Quyết định số 1000/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 07 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

  1. TCVN 133171:2021 /ISO 21924-1:2017 Thiết bị bảo vệ trong thuật Phần 1: Yêu  cầu chung và phương pháp thử
  2. TCVN 13317-2:2021 / ISO 21924-2:2017 Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 2: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ mu bàn chân, bảo vệ cẳng chân và bảo vệ căng tay
  3. TCVN 13317-3:2021 / ISO 21924-3:2017 Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 3: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ thân người (giáp ngực)
  4. TCVN 13317-4:2021 / ISO 21924-4:2017 Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 4: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ đầu
  5. TCVN 13317-5:2021 / ISO 21924-5:2017 Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 5: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ bộ phận sinh dục và thiết bị bảo vệ vùng bụng 
  6. TCVN 1331762021 / ISO 219246:2017 Thiết bị bảo vệ trong thuật Phần 6: Yêu cầu bổ sung phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ ngực của nữ
  7. TCVN 13317-7:2021 / ISO 21924-7:2017 Thiết bị bảo vệ trong võ thuật – Phần 7: Yêu cầu bổ sung và phương pháp thử đối với thiết bị bảo vệ bàn tay và bảo vệ bàn chân

Xem chi tiết tại đây QĐ 1000

Để biết thông tin chi tiết về bộ tiêu chuẩn trên đây, Quý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm Thông tin- Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo số ĐT: 024 37562608/37564268 hoặc email: ismq@tcvn.gov.vn