Quyết định phê duyệt yêu cầu Báo giá gói thầu: Thuê chỗ đặt máy chủ Cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục TCĐLCL và phí thuê bao dịch vụ SMS BrandName sử dụng cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục TCĐLCL

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Bảy 10, 2019 | 16:54 - Lượt xem: 1027

Ngày 01/7/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1324/QĐ-TĐC về việc phê duyệt yêu cầu Báo giá gói thầu: Thuê chỗ đặt máy chủ Cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục TCĐLCL và phí thuê bao dịch vụ SMS BrandName sử dụng cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Tổng cục TCĐLCL.

Xem chi tiết tại đây QĐ 1324