Quyết định phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu: Đặt máy chủ (02 máy), quản trị kỹ thuật và vận hành hệ thống thư điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Bảy 10, 2019 | 16:34 - Lượt xem: 881

Ngày 01/7/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1323 về việc phê duyệt yêu cầu báo giá gói thầu: Đặt máy chủ (02 máy), quản trị kỹ thuật và vận hành hệ thống thư điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Xem chi tiết tại đây QĐ 1323