Quyết định phê duyệt lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường nguồn lực thông tin năm 2019: Cơ sở dữ liệu tra cứu trực tuyến tiêu chuẩn toàn cầu PERINORM và (kèm cấp phép cho phép chiết xuất dữ liệu) năm 2019 và 03 nhóm tiêu chuẩn nước ngoài: Năng lượng điện; Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa; Tiêu chuẩn AOAC

Người viết: Trương Vân - Ngày viết: Thứ Sáu, Tháng Sáu 28, 2019 | 9:51 - Lượt xem: 1106

Ngày 21/6/2019, Tổng cục TCĐLCL ban hành Quyết định số 1264/QĐ-TĐC về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường nguồn lực thông tin năm 2019: Cơ sở dữ liệu tra cứu trực tuyến tiêu chuẩn toàn cầu PERINORM và (kèm cấp phép cho phép chiết xuất dữ liệu) năm 2019 và 03 nhóm tiêu chuẩn nước ngoài: Năng lượng điện; Công nghệ chế tạo máy và tự động hóa; Tiêu chuẩn AOAC.

Xem chi tiết tại đây Quyết định 1264 phe duyet ke hoach lua chon nha thau