Quyết định phê duyệt lựa chọn kết quả nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị điện tử phục vụ công tác chuyên môn

Người viết: admin - Ngày viết: Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2019 | 14:10 - Lượt xem: 962

Ngày 14/6/2019, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1170/QĐ-TĐC về việc phê duyệt lựa chọn kết quả nhà thầu gói thầu Mua sắm trang thiết bị điện tử phục vụ công tác chuyên môn.

Theo đó, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm trang thiết bị điện tử  phục vụ công tác chuyên môn” thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án “Tăng cường trang thiết bị phục vụ hoạt động của Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Chất lượng Việt Nam để tăng cường tuyên truyền hoạt động TCĐLCL, KH&CN”, cụ thể:

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Kỹ thuật Công nghệ Thuận Phát.

Giá trúng thầu: 822.000.000 (Tám trăm hai mươi hai triệu đồng)

Nguồn vốn: ngân sách nhà nước năm 2019

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 80 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Xem chi tiết tại đây Quyết định 1170